Aktualności1st
Biuro parafialne1st
Ogłoszenia parafialne1st
Intencje mszalne1st
Msze św. i nabożeństwa1st
Nasza parafia1st
Duszpasterze1st
Ministranci1st
Osoba Pierwszego Kontaktu1st
Grupy parafialne1st
Wieści z budowy1st
Wokół wiary1st
Galeria zdjęć1st
Sakramenty w parafii1st
Patroni naszej parafii1st
Mały modlitewnik1st
Kontakt1st
Wokół wiary


Wokół wiary (cz. 2)

Nieodłącznym elementem rzeczywistości wiary jest jej wyznawanie. Wiąże się ono z aspektem wspólnotowym i misyjnym Kościoła. Obecne w Kościele wyznania wiary są owocem intensywnej pracy teologów i kształtowały się przez kilka stuleci. Każde odstępstwo od pierwotnej, apostolskiej wiary, każda herezja znalazła odzwierciedlenie w konkretnej formule zawartej w obowiązującym tzw. Symbolu wiary, a czasem także przypieczętowywano jej wagę ogłaszając kolejny dogmat wiary.

Tworząc swój Symbol wiary w czasie kolejnych soborów powszechnych, uzyskał Kościół jednolitą formułę wyznania wiary. Często odbywało się to podczas długich i skomplikowanych dysput teologicznych, bo prostowanie utrwalonych błędów nie należało do zadań łatwych. Na przykład słowo „współistotny” (gr. homousios) zostało tam umieszczone, by ostatecznie pozbyć się błędu zwolenników Ariusza, którzy twierdzili, że Jezus Chrystus był jednym ze stworzeń, a nie Bogiem „współistotnym Ojcu”. Stało się to już w Nicei, na pierwszym soborze powszechnym w roku 325.

Problem innego słowa, słynnego „Filioque” (z łac. „i Syna”) zawartego we wspomnianym Symbolu (o Duchu Św., który „od Ojca i Syna pochodzi”), które nawiązywało do prawdy głoszonej m.in. przez św. Augustyna w już V wieku, zakończył się rozłamem Kościoła na Wschodni i Zachodni . Stało się ono jednym z powodów tego rozłamu, bowiem na Wschodzie uznano je za błąd. Było ono dogłębnie analizowane podczas kilku kolejnych soborów naszego Kościoła. Obecnie na Wschodzie rozróżnia się ”posłanie” i  „pochodzenie” Ducha Św. Trwa też dialog ekumeniczny, który, miejmy nadzieję, przyniesie kiedyś owoce w postaci zbliżenia, a może nawet zjednoczenia obu Kościołów.

Symbol Apostolski, którego udokumentowana historia sięga III wieku, jest pierwszym znanym symbolem wiary Kościoła. Powstał on prawdopodobnie w II wieku w Rzymie i bardziej popularny był na Zachodzie. Obecnie używa się go podczas niektórych nabożeństw. Jest on krótszy od Symbolu Nicejsko-Konstantynopolitańskiego, używanego podczas niedzielnych i świątecznych Mszy św.

Głębsza analiza Symbolu Nicejsko-Konstantynopolitańskiego (którego tekst, choć jest on nam wszystkim dobrze znany od dzieciństwa, można znaleźć tutaj) pomaga uświadomić sobie prawdy, o których czasem zapominamy. Co prawda, Symbol jest pełen teologicznego słownictwa, które nie dla wszystkich jest zupełnie jasne (czasem też zwykłe słowo w teologii otrzymuje inne, głębsze znaczenie). Ale, mimo wszystko, warto podjąć trud dotarcia do ich pełnego sensu i całego kontekstu teologiczno-historyczno-biblijnego, jaki im towarzyszy. Całe bogactwo znaczeń zawarte w tym Symbolu wskazuje samą istotę, niejako esencję naszej wiary. Dowiadujemy się jednoznacznie, kim jest Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch św. Poznajemy też przymioty Matki Bożej, Kościoła, nasze przeznaczenie do chwały i wiele innych kwestii.

(mj)


1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
Polecamy:
1stNapisz do nas
kancelaria adwokacka warszawa