Aktualności1st
Biuro parafialne1st
Ogłoszenia parafialne1st
Intencje mszalne1st
Msze św. i nabożeństwa1st
Nasza parafia1st
Duszpasterze1st
Ministranci1st
Osoba Pierwszego Kontaktu1st
Grupy parafialne1st
Wieści z budowy1st
Wokół wiary1st
Galeria zdjęć1st
Sakramenty w parafii1st
Patroni naszej parafii1st
Mały modlitewnik1st
Kontakt1st
Wokół wiary


Wokół wiary (cz. 1)

Wiara w Boga wyznawana przez Kościół ujęta jest w formule zwanej wyznaniem wiary, opisują ją dogmaty, wyraża się w sakramentach, liturgii i na wiele jeszcze różnych sposobów.

Żeby można było mówić o wierze danej osoby, musi zaistnieć szereg okoliczności. Przede wszystkim potrzebny jest akt wolnej woli, by otworzyć się na rzeczywistość Bożą. Bóg daje łaskę wiary i pozwala się odnaleźć, ale człowiek musi do tego dążyć świadomie i dobrowolnie. Bo Bóg nie chce niczego robić na siłę: nie wymusza na nas ani miłości ani uczestnictwa w Jego szeroko rozumianym kulcie. On czeka na naszą decyzję i szanuje ją. Nie zbawia też nikogo na siłę: jeżeli człowiek całkowicie świadomie i dobrowolnie odrzuca Go, Bóg respektuje ten wybór i w życiu wiecznym. Wielu ludzi sądzi, że Miłosierdzie Boże jest tak ogromne, że wybaczy wszystko wszystkim. To prawda, Miłosierdzie jest wielkie, ale jego granicę stanowi ludzkie „nie” powiedziane Bogu. Chwała Boża nie będzie umniejszona przez to, że człowiek bluźni czy ubliża Bogu, bo to my potrzebujemy Boga do zbawienia, a nie On nas… Jeżeli natomiast człowiek nie ma możliwości poznania Boga i dążenia do spotkania z Nim w wierze, a ma w sercu pragnienie prawdy, Pan z pewnością okaże swe Miłosierdzie.

Wiara jest też relacją, komunią osób – Boga i człowieka, Stworzyciela i stworzenia. Gdy prosimy o wiarę, z pewnością otrzymamy ten dar i będzie on naszą siłą w drodze ku zbawieniu. Jednak by wiara była doskonała, musi dokonywać i przejawiać się w miłości. Gdy mocą wiary uświadomimy sobie, jak wspaniałe rzeczy uczynił dla nas i oferuje nam Bóg, naszą odpowiedzią będzie miłość do Niego i dążenie do postępowania według Jego przykazań. Tak było w życiu świętych i błogosławionych (możemy to bez trudu odnaleźć w pozostawionych przez nich pismach), którzy są dla nas wzorem wzrastania ku Bogu wskazywanym przez Kościół od dwudziestu wieków, aż po czasy współczesne.

Dynamika wiary, podobnie jak miłości (i tej między ludźmi i tej w relacji do Boga), wymaga ciągłego zaangażowania człowieka. Chodzi nie tylko o postrzeganie i przeżywanie jej jako procesu polegającego na przemianach, niejako „dojrzewaniu”. Ważne jest również ciągłe odnawianie relacji z Bogiem, która poprzez grzech ulega osłabieniu lub nawet zerwaniu. Bóg chce, byśmy wzrastali w wierze. By nam pomóc, nie tylko udziela swej łaski, ale też dał nam wsparcie: ustanowił wspólnotę, którą jest Kościół. Ta wspólnota wiary, nadziei i miłości posiada wielką moc – poprzez wspólną i wzajemną modlitwę oddaje cześć Bogu i idzie ku zbawieniu, „niosąc” tych swych członków, którzy są „słabsi” i prowadząc ich we właściwym kierunku. Do wspólnoty Kościoła należą też kapłani, którzy poprzez swą szczególną posługę szafarzy sakramentów pomagają mu iść prostą drogą wiary. Taki sposób osiągania zbawienia określił sam Jezus Chrystus ustanawiając sakramenty i zostawiając konkretne wskazania tuż przed swym wniebowstąpieniem. Możliwość osiągnięcia nieba i przebywania w wieczności z Bogiem jest bowiem owocem przyjścia przez Jezusa na ziemię, wszystkiego, co nam objawił i przykazał oraz faktu złożenia przez Niego samego siebie jako ofiary przebłagalnej za nasze grzechy.

Prawdziwa, dojrzała wiara jest jak zarzewie ognia – ma w sobie potencjał ekspansji. Każdy, kto jej doświadcza, odczuwa potrzebę, by się nią dzielić, by obdarować nią bliźniego, który jest zagubiony i nie widzi sensu życia. Radość dzielenia się wiarą pomaga nam we wzrastaniu i jest jednocześnie wypełnieniem nakazu misyjnego danego nam przez Chrystusa. Formy i sposoby tego dzielenia się mogą być różne; najskuteczniejszym jest jednak przykład naszego życia w zgodzie z przykazaniami.

(mj)


1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
Polecamy:
1stNapisz do nas
kancelaria adwokacka warszawa