Aktualności1st
Biuro parafialne1st
Ogłoszenia parafialne1st
Intencje mszalne1st
Msze św. i nabożeństwa1st
Nasza parafia1st
Duszpasterze1st
Ministranci1st
Osoba Pierwszego Kontaktu1st
Grupy parafialne1st
Wieści z budowy1st
Wokół wiary1st
Galeria zdjęć1st
Sakramenty w parafii1st
Patroni naszej parafii1st
Mały modlitewnik1st
Kontakt1st
Nasza parafia


O parafii

(fot. mj)
(fot. mj)
Parafia Chrystusa Miłosiernego w Chojnicach
ustanowiona dnia 18 kwietnia 2004 r.


Parafia została powołana w niedzielę Miłosierdzia Bożego dekretem biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi z parafii Zwiastowania NMP oraz Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach.
Pierwszym proboszczem został mianowany w dniu 26 kwietnia 2004 r. ks. Jarosław Burandt. Uroczyste jego wprowadzenie w urząd proboszcza nastąpiło w dniu 30 kwietnia 2004 r. Od 1 lipca 2004 r. pracę duszpasterska jako wikariusz podjął ks. Radosław Orlikowski.
Miejscem zgromadzeń wiernych jest tymczasowa kaplica przeniesiona z ul. Wiśniowej przez ówczesnego proboszcza parafii Zwiastowania NMP w Chojnicach ks. prałata Henryka Cyrzana. Prace związane z przeniesieniem kaplicy na Osiedle Bursztynowe, gdzie znajduje się parafia Chrystusa Miłosiernego, rozpoczęto w sierpniu 2003 r. Pierwsza Msza św. została odprawiona w I niedzielę adwentu 2003 r., chociaż trwały prace przy jej konstrukcji i ociepleniu. Po powstaniu parafii wykonano prace zmierzające do poprawienia estetyki wewnętrznej i zewnętrznej kaplicy, jak również w jej otoczeniu. Doprowadzono wodę i wykonano oświetlenie drogi. Obok zakrystii dobudowano salkę. W późniejszym czasie założono nowe opierzenie, zakonserwowano części drewniane i wykonano elewację części frontowej kaplicy. Sukcesywnie też polepszało się wyposażenie, miedzy innymi oświetlenie i nagłośnienie oraz przybywało nowych paramentów liturgicznych.
Kaplica i kościół w budowie (mj)
Kaplica i kościół w budowie (mj)
Kościół (wrzesień 2012, fot. mj)
Kościół (wrzesień 2012, fot. mj)


30 maja 2004 r. odbyło się po raz pierwszy przyjęcie dzieci do I Komunii św. Znaczącym wydarzeniem w roku 2004 było nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego w dniach 16/17 września. Pierwszy odpust parafialny w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 3 kwietnia 2005 r., sprawował ks. biskup Piotr Krupa, który udzielił też sakramentu bierzmowania. W 2005 roku, 30 września, pierwszą wizytację kanoniczną przeprowadził ks. biskup diecezjalny Jan Bernard Szlaga. 5 października 2006 r. ks. biskup ordynariusz przewodniczył uroczystości wprowadzenia relikwii św. siostry Faustyny. Z dniem 1 lipca 2007 r. obowiązki wikariusza w parafii podjął ks. Paweł Piątek. 24 kwietnia 2008 r. ks. biskup diecezjalny poświęcił plac pod budowę kościoła. Ważnym wydarzeniem dla wspólnoty parafialnej były pierwsze misje św., które odbyły się w dniach 15–22 marca 2009 r. Poprowadzili je księża zmartwychwstańcy. W dniu 6 marca 2010 r. ks. biskup Piotr Krupa przybył, z drugą w historii parafii, wizytacją kanoniczną.
Plebania (wrzesień 2012, fot. mj)
Plebania (wrzesień 2012, fot. mj)
Wraz z duszpasterstwem kontynuowane były prace budowlane. W pierwszym rzędzie koniecznością było wybudowanie plebanii, gdyż tymczasowo zastępowało ją mieszkanie w bloku. 18 maja 2005 roku parafia uzyskała pozwolenie na budowę domu parafialnego. Prace rozpoczęto 3 dni później, 23 maja. Stan surowy zamknięty osiągnięto w 2006 r. Jednocześnie wykonano przyłącza wody, kanalizacji, prądu i gazu. W czerwcu 2007 r. częściowo nadawała się już do zamieszkania. W kolejnym roku została całkowicie wykończona wewnątrz. Plebanię poświęcił  ks. biskup ordynariusz 4 stycznia 2009 r. w ramach kolędy dekanalnej.W międzyczasie trwały prace związane z przygotowaniem projektu kościoła parafialnego. Projekt zatwierdził ks. biskup diecezjalny Jan Bernard Szlaga w dniu 20 sierpnia 2008 r. Pozwolenie na budowę kościoła uzyskano 10 lutego 2009 r. Prace budowlane rozpoczęły się 20 marca 2009 r. w czasie trwania misji parafialnych. Projekt zarówno plebanii, jak i kościoła wykonał architekt mgr inż. Jarosław Świerczewski z Chojnic we współpracy z konstruktorem mgr inż. Zbigniewem Piekarskim. Na czas budowy inspektorem nadzoru został mgr inż. Mirosław Kubiszewski, kierownikiem mgr inż. Jan Gierszewski, majstrem Stanisław Mazur. Zarówno plebania, jak i kościół budowane są metodą gospodarczą, z ofiar parafian i z ich wydatną pomocą. Do końca 2009 r. udało się wykonać fundamenty, a w roku 2010 powstały ściany świątyni. W dniu 11 kwietnia 2010 r., w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, parafia przeżyła uroczystość wmurowania kamienia węgielnego po przewodnictwem ks. biskupa Jana Bernarda Szlagi. Kamień ten poświęcił bł. Jan Paweł II podczas wizyty w Pelplinie, 6 czerwca 1999 r. W roku 2011 w kościele wykonano część płaską dachu, filary, prezbiterium, chór i wylano posadzkę na całości. Doprowadzono też wodę. W roku 2012 wybudowano część kościoła, mieszczącą zakrystię, salki, magazyny i sanitariaty. We wrześniu tego roku przystąpiono do montowania części spadzistej dachu. 
W latach 2013 - 2014 planowane jest wstawienie okien i drzwi oraz założenie instalacji elektrycznej i wykonanie tynków.

(xjb)


1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
Polecamy:
1stNapisz do nas
kancelaria adwokacka warszawa